Svensk Förening för Transfusionsmedicin : Sektion inom Svenska Läkaresällskapet och Förening inom Sveriges Läkarförbund